ผลงานอิงเจ็ตมีเดีย

ผลงานของเรา

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุทำป้ายโฆษณา อีกทั้งมีบริการให้คำปรึกษา และคำแนะนำจากผู้ชำนาญงานในการเลือกใช้วัสดุทำป้าย หรือ วัสดุตกแต่งต่างๆ รวมทั้งวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและงบประมาณของท่าน

 

สินค้าของเรามีความหลากหลายประเภท อาทิ สติ๊กเกอร์ผ้าไวนิลแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท

แผ่นโฟมบอร์ด แผ่นพลาสวูดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ท่านสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม