Sign Materials Supply Co.,Ltd.

บริษัท ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด

ปี 2537 บริษัท ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช ประธานบริษัท เพื่อเปิดดำเนินธุรกิจจัดหาวัสดุคุณภาพดีทั้งจากในและนอกประเทศ เพื่อนำมาสนองตอบต่อความต้องการของผู้ทำงาน ด้านป้ายโฆษณา ด้านงานพิมพ์ดิจิตอลอิงค์เจท งานพิมพ์ซิลค์สกรีน และงานตกแต่งอาคาร   โดยมุ่งหวังที่จะสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าที่อยู่ในแวดวงธุรกิจโฆษณาให้ครอบคลุมทุกๆด้าน

นับแต่ก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับตั้งแต่ห้างร้าน บริษัท จนถึง โครงการหรือองค์กรขนาดใหญ่ให้ความมั่นใจเลือกใช้วัสดุ ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งทำให้บริษัทฯสามารถเติบโต ขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น  ทางบริษัทยึดหลักการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพฉับไวและการบริหารสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  จึงทำให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯที่ว่า “ เราทำงานเป็นทีม ร่วมพัฒนาองค์กร คัดสรรสินค้าคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกระดับทั้งก่อน และ หลังการขาย ”

      สินค้าหลักของบริษัท

  1. กลุ่มสินค้าสติ๊กเกอร์ และ ฟิล์มเคลือบ
  2. กลุ่มสินค้าประเภทไวนิลโปร่งแสง ทึบแสง
  3. กลุ่มสินค้าประเภทแผ่น
  4. กลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ดสำหรับงานป้าย- อิงค์เจท

 

“ ไซน์แมท “ ชื่อนี้ เชื่อถือได้ ทั้ง คุณภาพ ราคา และ การบริการ”